Geen volgende reünie !

Er zijn in de afgelopen jaren weer meer “lost souls” gevonden en er melden zich ook leerlingen aan uit eerdere en latere jaren dan die van de reünie 2005. Nog niet alle gegevens zijn bijgewerkt op de website.

Het is steeds de bedoeling geweest 5 jaar na de reünie in april 2005 een herhaling te organiseren. April 2010 is echter voorbij en het is er helaas niet van gekomen en ik ben bang dat het er ook niet meer van komt.

Ik had besloten te stoppen met de website maar er heeft zich een nieuwe webmaster gemeld (Gilles Rijsdijk) die de site gaat overnemen. De website blijft dus in de lucht. Mail wordt naar de nieuwe webmaster gestuurd. Ik blijf bereikbaar via de nieuwe webmaster.

John Rapmund

Foto’s van de wijk Zomerland. Staat jullie oude huis er op?

Op zaterdag 4 december hebben we de wijk Zomerland bezocht. Bij de spaarzame winkeltjes op Zomerland en in het Sportdorp hebben we posters opgehangen met een oproep voor de reünie. Ook op winkelcentrum Keizerswaard en in de Klimmende Bever ( gebouw deelgemeente IJsselmonde ) zijn posters opgehangen. We hopen hiermee met nog meer oud klasgenoten in contact te komen of we hopen dat de posters leiden tot bruikbare tips. Op deze pagina foto’s van de huidige wijk Zomerland met veel herkenningspunten.

Ulvenhout

UlvenhoutBijna elke klas is wel naar Ulvenhout op werkweek geweest. Ulvenhout werd toen de Rotterdamse Vakantiekolonie genoemd. Het werd onder architectuur gebouwd in de jaren dertig door de gemeente Rotterdam met als bestemming vakantiehuis voor Rotterdamse schoolkinderen. Momenteel is het pand nog steeds in gebruik maar het heet nu De Geershof. Het werd in 1988 aangekocht door Elan Training en is sindsdien in gebruik als trainingscentrum.

Misschien zegt de naam Lewandowski jullie nog iets. Dat was de beheerder en hij stond bekend om zijn “bonte avonden”. De heer Lewandowski is inmiddels overleden. Zijn vrouw woont thans in het verzorgingshuis de Donk te Ulvenhout.

Kijk op de deze link voor “ons” huidige Ulvenhout : http://www.degeershof.nl